Pesan sponsor!

2009/05/26

Lyric Do You Know (알고있나요) - Someday (ost BOYS BEFORE FLOWER)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
~korean addicted~ ^-^V
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
[boys_before_flowers_c01.jpg]
Do You Know (알고있나요)

Someday
OST BOYS BEFORE FLOWER


Na nea sa re nu ni bu shi
Shing geu ro na cheu mi oum youn
Sarange nuo neul teul myon no real hey you
O ji kut tea ha na man wi ye sho

For you i love you only you
Sol li... neu mam gam teul kea
Han gea rou wheun koffi
Phou dal pou dea roa wou
Na ye syul kyol lo
Keu te reul bo a yo

Ha na yo ku teuneun
Na ki jo ku te tho
Ka su mi ma ra do ing neun
Sa ra ngi ral goul yo

Heul you you ic che neun
Pu a you ic che neun kot po ra do a run da wo
Su ju pun man hu meun

Na... para ba yo
Na ye sou neun
Kok cha ba yo
Hen bok kan gi bu ni jho
Nun bul shi nun myo ngi jo
Sa rang he han gi yean mi suo ji yo you

Nan pha ra mi phu ro um yon
Shan yo shi tu nue neul kam ko
Sarang he cu mung corong sok sa gao yo
Hi rom ne ma hun
U kir su it to ro

Keu tea nea nu nul bu a yo
Sol le hir reum mam ga teul kea
Ma buk ka teun kes sheul
Cha rong tha so ro wou
Na ye ma u mun
Hi je man bo a yo

Ha na yo ku teuneun
Na ki jo ku te tho
Ka su mi ma ra do ing neun gon
Sa ra ngi ral goul yo
Teul ya yuo ic che neun
Pu a you ic che neun kot po ra do a run da wum
Su ju pu man hu mum

Na.. Nyak so ke yo
U ri so neun
Kuk ko ro yo

Hen bok kan gi bu ni jo
Download this song

[someday.jpg]

No comments:

Post a Comment

KoreanAddicted